CZĘŚCIOWA REDUKCJA

To przeorganizowanie obu dziedzin nauki drogą „konstruktywnych rekombinacji” określa też Piaget mianem „wzajemnej asymi­lacji”. Jest ona dla niego rodzajem częściowej redukcji tej nauki, któya bada zja­wiska bardziej złożone, do nauki zajmującej się zjawiskami prostszymi: ta „druga wyjaśnia pierwszą, lecz wyjaśniając, sama się wzbogaca o własności dotąd niedostrze­gane, które dostarczyły niezbędnego powiązania” ; własnościami tymi są pewne cechy zjawisk bardziej złożonych, których uwzględnienie w częściowej redukcji pierwszej dyscypliny do drugiej wzbogaca sposób ujmowania zjawisk prostszych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!