DZIEDZINA ZJAWISK

To ostatnie świadczy­łoby o tym, iż wyjaśnianie to ma mieć charakter dedukcyjny, a przy tym dotyczyć ma teorii opracowanych matematycznie (tj. zawierających jako istotny swój skład­nik „model matematyczny” opisywanej dziedziny zjawisk). Z kolei fakt, iż – zda­niem Piageta – zawsze dziedzina zjawisk „wyższych” zostaje zasymilowana przez (odpowiednio wzbogaconą) dziedzinę zjawisk „niższych”, nie zaś odwrotnie, wska­zuje, iż zakłada on pewną odmianę redukcji fizykal i stycznej w sensie klasycznego pozytywizmu, skoro pojęcie dziedziny zjawisk „wyższych” lub „niższych” rozumie on podobnie jak A. Comte.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!