IDEA ZESPOLENIA

Idea zespolenia twórczej pracy artystów z rze­miosłem zyskała wielu zwolenników, ruch Arts and Craft którego animatorem był angielski plastyk i działacz spo­łeczny William Morris szybko znalazł zwolenników również na kontynencie europejskim. Przedstawiciele tego kierunku zwalczali płytki eklektyzm w sztuce użytkowej. Wpra­wdzie sami często nawiązywali do form historycznych, ale ich stosunek do tradycji miał charakter twórczy, była to inspiracja, a nie ślepe naśladownictwo. Twórcom należą­cym do tej organizacji przypisać należy — między innymi  artystyczną nobilitację sztuki ludowej. Zainteresowanie sztuką ludową szczególnie silnie wystąpiło na ziemiach polskich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!