INNY CZYNNIK PRZESĄDZAJĄCY

Innym czynnikiem, przesądzającym – zdaniem Piageta — o spekuiatywności filozofii, jest jej oderwanie od dyscyplin szczegółowych. Niektóre tezy filozoficzne, zwłaszcza te, które dotyczą genezy wiedzy, są twierdzeniami faktualnymi, które należałoby zweryfikować metodami naukowymi, uwzględniając dane empiryczne ustalone m. in. przez dyscypliny szczegółowe (np. przez psychologię). Tymczasem w filozofii bądź w ogóle nie próbuje się ich weryfikować (odnosi się to zwłaszcza do doktryn apriorystycznych), bądź weryfikuje się je powierzchownie i niesyste­matycznie — przez odwołanie się nie tyle do danych ustalonych przez naukę, co do sądów funkcjonujących potocznie (dotyczy to np. empiryzmu pozytywistycznego).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!