POTENCJAŁ PRZEMYSŁOWY

Stany Zjednoczone posiadały w owym okresie największy najnowocześniejszy potencjał przemysłowy, było to jedy­ne z wielkich mocarstw, którego terytorium oszczędziła wojna. Konieczność podtrzymania gospodarczej koniunktu­ry zmuszała producentów do poszukiwania nowych, sku­teczniejszych form sprzedaży. Cel, jakim stało się pobudze­nie konsumpcji w dziedzinie różnego typu wyrobów prze­mysłu, realizowano bez szczególnych skrupułów. Jedną z form działania, obok rozwiniętej do monstrualnych roz­miarów reklamy, było uatrakcyjnienie zewnętrznej formy wyrobów. Okres powojenny w Stanach Zjednoczonych to la­ta niebywałego wprost rozwoju różnych form stylingu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!