PRZECIWSTAWIANIE IDEI SZTUKI

Gropius prze­ciwstawiał się idei sztuki dla sztuki, poszukiwania arty­stycznej awangardy rozumiał jako działalność eksperymen- tatorską, wyraźnie podkreślając jej funkcje społeczne. Wiele idei Werkbundu, takich jak typizacja w architekturze i produkcji przemysłowej, konieczność zacieśniania więzów artystów z techniką i przemysłem czy dążenie do poszuki­wania nowego języka form, znalazło w Bauhausie swoją kontynuację i rozwinięcie. Gropius wiele uwagi przywiązy­wał do kontaktów uczelni z przemysłem, na zamówienie którego powstało w Bauhausie wiele prekursorskich projek­tów różnorodnych przedmiotów. Projektował również sam, znane są jego projekty mebli, samochodów, lokomotywy dieselowskiej, wagonu sypialnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!