ROZSTRZYGALNE PROBLEMY

Wszystkie rozstrzygalne empirycznie problemy teoriopoznawcze mają w istocie charakter psychologiczny. Implikuje to psychologiczne rozumienie wszelkich zjawisk rozwojowych odnotowywanych przez historię poszczególnych dyscyplin naukowych oraz samego procesu rozwoju nauki jako takiego. Stąd też podstawę wyjaśniania owych zjawisk stanowi psychologiczna teoria rozwoju poznania.Epistemologia genetyczna, nie stanowiąc żadnych norm poznawczych czy dy­rektyw metodologicznych, traktuje funkcjonujące w nauce normy i dyrektywy — utożsamiane z logiczno-matematycznymi regułami rozumowania dedukcyjnego – jako normy podmiotowe, relatywizowane do świadomości poszczególnych badaczy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!