SZANSE ODERWANIA SIĘ

Wypowiedź ta wskazuje nie tylko na to, że według Pia­geta szansę oderwania się epistemologii od metafizyki stwarza ścisłe powiązanie refleksji teoriopoznawczej z praktyką badawczą różnych dyscyplin naukowych, ale i na to, że dopatruje się on mimo wszystko w działalności pewnych szkół filozo­ficznych zaczątków własnej koncepcji epistemologii jako nauki. Wracając do sprawy oceńy przez Piageta działalności filozoficznej i naukowej, przedstawmy bardziej szczegółowo nakreślone przez niego „portrety” filozofa i uczonego.Filozof charakteryzuje się tym, iż (i) podejmuje bardzo ogólne, „całościowe”, wysoce kontrowersyjne problemy, stale te same od początku istnienia filozofii.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!