SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIE

Szczególne za­interesowanie budziły gięte meble thonetowskie. W ich uni­wersalności, prostocie, dostosowaniu konstrukcji do wymo­gów masowej produkcji przemysłowej widziano wzór dla nowoczesnego przemysłu. Funkcjonalizm miał zasadnicze znaczenie w rozwoju nowo­czesnej plastyki użytkowej. Wprawdzie pomimo wysiłków, problem uniwersalnego języka form organicznie związa­nych z cywilizacją techniczną nie został w pełni rozwiąza­ny, to jednak teorie głoszące prymat funkcji oraz dążenia do maksymalnej lapidarności form użytkowych stały się istotnym impulsem kierującym projektowanie przemysłowe ku współczesności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!