SZEREG CZYNNIKÓW

Jako najważniejszy można tu wymienić dążenie filozofii do poznania całościowego, przejawiające się w stawianiu bardzo ogólnych i niezbyt jasnych pytań, nie wyznaczających wyraźnie określonych granic terenu badań. Chodzi tu o pytania w rodzaju: ,,Czym jest poznanie naukowe traktowane jako całość?”, „Co to jest prawda?” — (w szczególności naukowa), Co jest istotą ro­zumu?, itp. Niejasność tego rodzaju pytań oraz brak powszechnie uznawanej., intersubiektywnej metody ich rozwiązywania sprawia, że twierdzenia filozoficzne obciążone są subiektywizmem, nie poddając się intersubiektywnej weryfikacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!