TEORIA INTELIGENCJI

Z dotychczasowych rozważań wynika, że decydującą rolę w epistemologii genetycznej twórca tej koncepcji wyznaczył akceptowanej przez siebie psychologii. Jest to rola na tyle doniosła, że można wręcz tę propozycję teoriopoznawczą za­kwalifikować jako psychologiczną teorię rozwoju poznania (wiedzy). Obecnie przy­stąpimy do zreferowania tych ściśle psychologicznych ustaleń Piageta, które impli­cite posiadają walor epistemologiczny: są wykorzystywane jako podstawa do wy­prowadzania twierdzeń dotyczących rozwoju wiedzy naukowej. Ustalenia te zawarte są w Piagetowskiej teorii inteligencji, potwierdzonej wynikami badań empirycznych Piageta i jego współpracowników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!