UMYSŁ LUDZKI

Umysł ludzki może oto ‚wymyślić takie formy, którym ma­szyna będzie w stanie sprostać, a okażą się one, o ile wy­nikną logicznie z postawionych przez maszynę warunków, również formami, które z całą ufnością możemy uważać za artystyczne. Będą to typowe formy maszynowe… Dziełem maszyny może być tylko forma rzeczowa, bez ozdoby, o  kształcie najbardziej maszynie odpowiadającym. Zada­niem twórców jest zatem wynalezienie i opracowanie form, które przystosowane byłyby do warunków produkcji ma­szynowej… Dzięki temu — pisał Muthesius — będzie mógł artysta wpływać na podnoszenie jakości produktu maszy­nowego aż do poziomu, kiedy można go będzie uznać za nienaganny, a nawet interesujący i fascynujący z estetycz­nego punktu widzenia. W ten sposób artysta będzie w sta­nie zbliżyć do sztuki dziedzinę fabrycznej produkcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!