UZALEŻNIENIE CECH

Zwróćmy uwagę, że uzależnienie intersubiektywności nie tylko od cech metody naukowej, ale także od pewnych cech psychicz­nych badaczy implikuje, iż wyniki poznawcze nie są w istocie intersubiektywne, skoro zastosowanie danej metody weryfikacji przez uczonego spoza kręgu „wtajem­niczonych” w daną naukę nie wystarcza do ich uznania. Do kwestii tej jeszcze powró­cimy, wskazując głębsze powody, dla których Piaget przyjmuje tak wątpliwe za­łożenia. Zastanówmy się obecnie, co — zdaniem Piageta — wchodzi w skład proble­matyki rozwoju wiedzy naukowej i jakie proponuje on metody jej rozwiązywania. Niektóre problemy były już wzmiankowane wcześniej, tak iż wystarczy je tu tylko przypomnieć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!