ZAŁOŻYCIELE STOWARZYSZENIA

Stali się oni współorganizatorami założonego w 1907 roku stowarzyszenia Deutsche Werk- bund grupującego obok plastyków i architektów również przedstawicieli rzemiosła i świata przemysłu. Podstawo­wym celem tej instytucji było „udoskonalenie wykonaw­stwa i poprawa jakości produkcji”; poprzez jakość rozumia­no tu również walory estetyczne produkowanych wyrobów Jednym z teoretyków Werkbundu był Herman Muthesius’ Architekt z wykształcenia, największą sławę uzyskał jako działacz i twórca szeregu publikacji, w których sformułował teoretyczne podstawy funkcjonalizmu. Rozumiejąc nieod­wracalność rewolucji technicznej, przyszłość architektury i sztuki użytkowej upatrywał w ścisłej współpracy artystów z przemysłem. Muthesius daleki był od naiwnego poglądu głoszącego, ze wystarczy formę przedmiotu dostosować do funkcji, aby stał się on piękny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!