ZGODNOŚĆ Z PIAGETEM

Można więc zgodzić się z Piagetem, że „genetyczna, eksperymental­na epistemologia jest rozumiana jako specjalny dział psychologii”, twierdząc równocześnie coś przeciwnego, mianowicie, że psychologia genetyczna jest istotnym składnikiem epistemologii Piagetowskiej.Podsumujmy dotychczasowe uwagi prezentujące poglądy Piageta na temat siatusu i zadań epistemologii genetycznej.Otóż, konstruowana przez Piageta teoria poznania naukowego ma być dyscypliną empiryczną, stawiającą wyłącznie problemy faktualne, dające się rozstrzygać za pomocą procedur wyjaśniania i sprawdzania empirycznego. Wyjaśnianie powinno mieć charakter systematyczny, co można osiągnąć, odwołując się w poszczególnych eksplanacjach, przy konstruowaniu odpowiednich eksplanansów, do tej samej jednolitej podstawy teoretycznej, wyznaczonej przez określoną teorię empiryczną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących Twojego hobby. Zapraszam do zapoznania się z artykułami i komentowania na fb. Pozdrawiam Adam!